אחריות מיניסטריאלית

מתוך Ezrachut

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

אחריותו הכוללת שבה נושא שר מתוקף תפקידו, לכל מעשה או מחדל אישי שלו, וכן לדברים שנעשו במשרדו (גם למעשים שנעשו בניגוד להנחיותיו או ללא ידיעתו).
אחריות זו הינה בפני הכנסת, הממשלה וראש הממשלה.


כלים אישיים