מדינת רווחה

מתוך Ezrachut

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מדינה המקיימת מדיניות חברתית – כלכלית של רווחה,
כלומר – מדינה המספקת שירותים חברתיים, ברמה כזו או אחרת, לכלל הפרטים החיים בקרבה.
כל המדינות הדמוקרטיות המפותחות היום הן מדינות רווחה; כלומר – מדינות המקיימות כלכלת שוק אך גם רואות מחובתן לדאוג לקיומם של שירותים חברתיים שיבטיחו מימושן של זכויות חברתיות וכלכליות בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה.
כל המדינות מעניקות לכל הפחות "רשת בטחון", שתפקידה להבטיח לכל פרט, שמסיבות שונות אינו מצליח לקיים עצמו, רמת חיים בסיסית. "רשת הביטחון" מעניקה סעד לנזקקים. רווחה היא הבטחת רמת חיים סבירה ונאותה, הגבוהה מרמת החיים האלמנטארית הדרושה לקיום הבסיסי, ולכן מדינת רווחה תעניק, בנוסף לסעד, גם שירותים חברתיים – כלכליים לכלל התושבים.
הן היקף הסעד והן היקף הרווחה אינם אחידים, והם תלויים בהשקפת העולם המנחה את מקבלי ההחלטות וביכולתם הכלכלית להעניק שירותים אלה.
מדינת רווחה יכולה להתבסס הן על הגישה הליברלית והן על הגישה הסוציאל-דמוקרטית.


כלים אישיים